Type what you are searching for:

Make your own custom-made popup window!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
[contact-form-7 404 "Not Found"]

A Magyar Darts Szövetség legutóbbi közgyűléséről

A Magyar Darts Szövetség legutóbbi közgyűléséről

Tisztelt egyesületi vezetők, tisztelt játékosok, tisztelt sportbarátok!

  1. március 24-én lezárult egy újabb fejezet a Magyar Darts Szövetség életében, hiszen négy év után új elnökséget választott a közgyűlés. Fontosnak tartjuk, hogy a 2014-2018-es ciklus sikereit sorba vegyük, egyúttal ismertessük az előttünk álló feladatokat.

A (mindenkori) elnökség alapvető célkitűzése volt, hogy növelje az igazolt versenyzők számát, különös tekintettel az utánpótlásra. Ez sikerült is: csak tavaly 26%-kal nőtt a felnőtt versenyengedélyt kiváltók száma, míg utánpótlás és szabadidőkártyás játékosból egyformán 18%-kal lett több. Összesen 1504-an váltottak ki versenyengedélyt a 2017-es évre. Ez nagyon nagy eredmény, hiszen a végső cél az, hogy a darts tömegsport lehessen Magyarországon, miután alacsony forrásigénye és speciális jellemzői erre alkalmassá teszik.

Az MDSZ jelentős lépéseket tett afelé, hogy a dartsról végre lekopjon a „kocsmasport” jelző, és az őt megillető helyet kaphassa meg a többi sportág között. A mostani közgyűlésen éppen emiatt arról is határozat született, hogy a jövőben a nemzeti bajnokság versenyein (beleértve az egyéni és csapatbajnokságokat a steel és a soft szakágban is) a játékosok számára tilos az alkoholfogyasztás. (Erről korábban csak egy elnökségi döntés volt.)

Az elmúlt években több – utólag kiválónak értékelt – nemzetközi versenyt rendeztünk (ld. Ifjúsági Európa Bajnokság, WDF-BDO Hungarian Open stb.), amelyek megalapozták a magyar darts jó hírnevét a sportágban. Ezt tovább fokozták a versenyzők kiváló eredményei, így például Czipó Vivien és Neumajer Kitti steel, valamint Horváth Klaudia és Ihász Veronika soft sikerei is.

Látva a jó eredményeket és a kitartó szakmai munkát, az állam is felfigyelt a dartsra mint sportágra, és a Felnőtt Európa Bajnokság megrendezéséhez  40 millió forinttal járult hozzá. Emellett 6,8 millió forintot biztosítottak az éves működési költségekre. (Ezek az összegek annak fényében is jelentősek, hogy még 2015-ben is csak nagyjából 12 millió forint volt az MDSZ teljes éves költségvetése, 2017-ben viszont már ennek több mint a kétszerese.)  Jelenleg is tárgyalások folynak azonban további szponzorokkal, hogy a kontinenstorna lebonyolítása zökkenőmentes legyen.

Természetesen tudjuk, hogy mindez még nem elég, nem lehet hátradőlni, sőt! A Felnőtt Európa Bajnokság megrendezése összehangolt és precíz munkát igényel az elnökség tagjaitól és mindazoktól, akik segítik a koordinációt. Ezért is véltük úgy, hogy célszerű most végrehajtani a teljes tisztújítást, hogy az új elnökség a hátralévő hónapokban már csak a feladatokra koncentrálhasson.

Ennek megfelelően a 2018. évi közgyűlésen a megjelent 42 egyesület képviselői közösen a következő döntéseket hozták:

Elnöknek ismét Élő Norbertet választották, az új alelnök dr. Pálvölgyi Szilas lett. Elnökségi tagok: Filyó Tibor, Kiss Imre, Kövesdi Andrea, Mazzag László, Molnár László, Polgár Tibor. A felügyelő bizottságba a következő jelöltek kerültek: Virág Zsuzsanna (elnök), dr. Csala Péter, Massza Sándor. A sportfegyelmi bizottság tagjai Turóczky László (elnök), Botlik Csaba és Posta Csaba lettek. A sportfegyelmi fellebbviteli bizottságba Tar Bélát (elnök), Orosz Andrást és Tóth Pétert választották be.

A közgyűlés emellett elfogadta a 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, a 2018. évi pénzügyi tervezetet, és több egyedi határozatot hozott (az egyik a már említett alkoholtilalom volt).

A Magyar Darts Szövetség elnöksége tisztában van azzal, hogy még sok mindennel adós, így az edzőképzés elindításával vagy az országos sportági szakszövetséggé alakulással. Az új elnökség azonban minden igyekezetével azon lesz, hogy ezeket mielőbb sikerrel véghezvigye. Fontos feladatnak tartjuk a tagegyesületekkel és a versenyzőkkel való kapcsolattartás és kommunikáció hatékonyságának növelését is, valamint a versenyrendezési körülmények javítását. Az MDSZ mindenkori elnöksége (így a mostani is) azt szeretné, ha minden darts versenyző egyenlő feltételekkel, kulturált versenyrendezés mellett állhatna tábla elé, és csak a gyakorlás, a hozzáállás döntené el, ki mennyire lesz sikeres. Igyekszünk ehhez minden olyan támogatást megadni, amit társadalmi munkában csak lehetséges. Szükség van azonban a folyamatos visszajelzésekre, a támogató hozzáállásra és az együttműködésre a kluboktól, valamint a játékosoktól is.

Itt ragadnánk meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjunk azoknak a korábbi tisztségviselőknek, akik az elmúlt években rengeteget tettek azért, hogy a magyar darts élet és a darts versenysport ma az lehessen, ami: népszerű és elismerésre méltó. Nekik további jó munkát kívánunk, és bízunk abban, hogy – lehetőségeikhez mérten – tudásukkal és szakmai hozzáértésükkel a jövőben is segítik majd az MDSZ elnökségének munkáját.

Hiszen pontosan tudjuk: Csak együtt sikerülhet!

Élő Norbert

elnök