Type what you are searching for:

Make your own custom-made popup window!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Közgyűlés – meghívó

Közgyűlés – meghívó

Tisztelt Tagegyesületi Vezető!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Darts Szövetség rendes évi Közgyűlése megtartásra kerül.

Időpontja:2018. március 24. szombat 11.00 óra

Helyszíne: Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A Közgyűlésre ezennel nagy tisztelettel meghívom!

Napirendi pontok: 

 1. Elnökségi beszámoló
 2. A 2017. évi pénzügyi (gazdasági) beszámoló és elfogadása
 3. Felügyelő Bizottság beszámolója
 4. 2018. évi pénzügyi (gazdasági) tervezet elfogadása
 5. Tisztségviselő választás
 6. Egyebek (tagegyesületi javaslatok alapján)
  1. Javaslat ajánlás kiadására a verseny rendezési helyek műszaki követelményeiről, feltételeiről;
  2. Javaslat a versenyrendezési pályázatokkal kapcsolatos pontrendszer bevezetésére;
  3. Javaslat a versenyrendezési nyertes pályázatok nyilvánosságra hozatalára;
  4. Javaslat a verseny helyszínekkel kapcsolatos GPS adatok szerepeltetésére;
  5. Javaslat iránymutatás kiadására a pénzdíjas versenyekkel kapcsolatban;
  6. Javaslat a magyar nemzeti versenyekre vonatkozóan a versenyzők részére alkoholtilalomról szóló közgyűlési határozat meghozatalára;

A beszámolók írásos anyaga a későbbiekben kerül megküldésre. A tisztségviselő választással kapcsolatos Jelölő Bizottsághoz március 19-ig beérkezett javaslatok március 20-án kerülnek megküldésre.

A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlésen 1-1 szavazattal rendelkeznek, a hivatalosan bejegyzett bírósági végzéssel rendelkező tagok (egyesületek) képviselőik útján. Amennyiben a törvényes képviselő a megjelenésben akadályoztatva van, úgy kérjük, a mellékelt meghatalmazással képviseltesse magát és egyesületét.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagegyesületi vezetőket, hogy a Fővárosi Törvényszék a MDSZ-t egyesületi formában tartja nyilván. Azonban a bírósági nyilvántartásban a sportszövetségnek a sportszövetségi jellegét és típusát is fel kell tüntetni. Ezt azonban csak a tagegyesületek adatainak igazolásával együtt tudjuk kérvényezni. Ehhez szükség van az egyes tagegyesületekről az egyes Törvényszékeken kiállított kivonatokra. Kérem, hogy szíveskedjetek ezt a kivonatot a saját egyesületetekről a Törvényszékeken személyesen megkérni, a Közgyűlésre elhozni és azt leadni. (Mellékelek egy mintát.)

Budapest, 2018. február 28.

Sportbaráti üdvözlettel:

Dudás Eszter

főtitkár

A meghatalmazást az egyesületi képviseletre az alábbi linken érik el:

http://www.magyardarts.hu/wp-content/uploads/2018/02/Meghatalmazás-egyesület-képviseletére.pdf